De maker van deze website is geen deskundige op de gebieden waarover op deze website geschreven wordt.
Bij het samenstellen van deze website is dan ook zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de medewerking van externe deskundigen. 

De maker van de site wijst U er met klem op, dat U voor het nemen van beslissingen met betrekking tot de materie waar deze site over handelt, altijd advies moet inwinnen bij een terzake deskundige en nooit beslissingen moet nemen op basis van de informatie op deze site.

Met betrekking tot het gebruik van de conceptovereenkomsten op de site wijst de maker van deze website met klem op het feit dat deze slechts als leidraad mogen dienen en dus nooit gebruikt mogen worden in plaats van een door een deskundige opgestelde overeenkomst.

Eventueel nadelige consequenties van beslissingen welke genomen worden op basis van de op deze website gevonden informatie zijn geheel en al voor rekening van de bezoeker.

De maker van de website aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel nadelige gevolgen van contacten die gelegd worden tussen natuurlijke- en/of rechtspersonen die genoemd worden op deze website enerzijds en bezoekers van deze website anderzijds.

Succes

Wij wensen u veel succes met uw uitvinding!

Onze partners:

Octrooibureau Klavers, Almere

Progest - Maak van uw idee een succes!

CC Proof - Het is JOUW idee!! Leg het vast, voor iemand anders het doet!CC Proof

Zustersites:

De Octrooibeurs
De Merkenbeurs