Inleiding

We komen in het dagelijks leven tientallen zeer uiteenlopende zaken tegen waarop een vorm van bescherming van toepassing kan zijn. De samenstelling van een pijnstiller, een softwarepakket, een boek, een bloem, een muziekstuk, de vorm van een parfumflesje, de bouwtekening van een huis, een logo, een slagzin...

Vele mensen verdienen hun brood met het bedenken van zaken die vaak eenvoudig te kopiëren zijn. Om deze mensen (uitvinders, kwekers, architecten, grafisch ontwerpers, muzikanten, etc) te behoeden voor ongestraft kopiëren zijn er diverse vormen van bescherming in het leven geroepen. Het meest bekend zijn misschien wel het auteursrecht en het octrooirecht. Op deze pagina worden ook enkele andere -minder bekende- vormen van bescherming besproken.

VOOR MEER INFORMATIE OVER DIT ONDERWERP: Bekijk de Veelgestelde vragen en bezoek en onze zustersite: www.merkengemachtigde.com

Auteursrecht

Hoe ontstaat auteursrecht?
U hoeft er niets bijzonders voor te doen. Geen formaliteiten, geen registratie. Auteursrecht ontstaat op het moment van creatie van een werk met een eigen oorspronkelijk karakter, dat het stempel van de maker draagt. [ meer ]

Merken

Wat is een merk?
Volgens de Benelux Merkenwet worden als merken beschouwd “alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of verpakking, mits zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden”. [ meer ]

Modellen

Wat is een model?
Een model is het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan.
Bij modellen gaat het dus over de vormgeving van twee of driedimensionale voorwerpen, zoals meubels, apparaten voor huishoudelijk gebruik, kleding, verpakkingen en sieraden maar ook bijvoorbeeld logo’s en websites.. [ meer ]

Octrooien

Wat is een octrooi?
Een octrooi is een exclusief recht op een uitvinding waarmee u een ander kunt verbieden de uitvinding commercieel toe te passen in een bepaald rechtsgebied, gedurende een bepaalde periode.
Een octrooi of patent beschermt uw uitvinding op een technisch product of proces. Wie een octrooi heeft, kan een ander verbieden die uitvinding na te maken, te verkopen of in te voeren. [ meer ]

Slagzinnen

Wat is een slagzin?
"Zin die in kernachtige, suggestieve formulering een leuze of een mededeling behelst, slogan."
Bron: Van Dale

"Een slagzin is een tot het publiek gericht, kernachtig samenstel van woorden, bestemd en geschikt om door een deelnemer aan het maatschappelijk verkeer te worden gebruikt ter onderscheiding van zijn instelling, persoon, goederen of diensten."
Bron: Reglement GVR Slagzinnenregister

Een inschrijving bij het Slagzinnenregister van het Genootschap voor Reclame geeft, in tegenstelling tot een merkregistratie, geen juridisch afdwingbaar recht.

[ Website GVR Slagzinnenregister ]

Kwekersrecht

Wat is een kwekersrecht?
De landbouw-, de tuinbouw- en de sierteeltsector gebruiken voor het verbouwen van hun gewassen, stekken, bollen, zaden en dergelijke van bepaalde rassen als uitgangsmateriaal. Deze rassen worden gekozen op grond van hun kwaliteiten en zijn totstandgekomen na een langdurig en kostbaar veredelingsproces. Kwekers van nieuwe rassen zijn er bij gebaat tenminste hun veredelingskosten terug te verdienen. Het beschermen van een nieuwe ras door het vestigen van een kwekersrecht is daarvoor een belangrijke voorwaarde.

Wat kunt U beschermen?
Aan een ras worden een aantal eisen gesteld, wil het ras in aanmerking komen voor bescherming via het kwekersrecht. [ meer ]

TV-formats

Wat is een format?
Een format is het concept of de formule van bijvoorbeeld een televisieprogramma. In een format worden de vaste, steeds terugkerende elementen van een televisieprogramma beschreven, het is het raamwerk van een televisieprogramma. In een show als Lingo zijn er elke dag nieuwe gasten, nieuwe woorden, andere gesprekken, maar het format blijft hetzelfde; dit geldt ook voor talkshows, dramaserie’s, nieuwsshows, serials, soaps, etc. [ meer ]

 

Onze partners:

Octrooibureau Klavers, Almere

Progest - Maak van uw idee een succes!

CC Proof - Het is JOUW idee!! Leg het vast, voor iemand anders het doet!CC Proof

Zustersites:

De Octrooibeurs
De Merkenbeurs