De Uitvindersbeurs is hét startpunt voor Uitvinders.

Heeft u een uitvinding gedaan?

U vindt hier informatie over o.a. nieuwheidsonderzoek, het bepalen van uw marktkansen, informatie over het aanvragen van een octrooi (patent), adressen van octrooigemachtigden en tips voor de verkoop van uw uitvinding.

Wilt u een merk laten registreren?

U vindt hier antwoord op de meest gestelde vragen over merken en een selectie van gecertificeerde merkengemachtigden.
TIP: Op onze zustersite over merkrecht vindt u nog veel meer informatie over merkrecht, handelsnamen en merkonderzoek.

Heeft u een goed idee?

Veel ideeën komen niet in aanmerking voor een octrooi, maar kunt u mogelijk wél verkopen. Registreer uw idee voor u gaat praten met een mogelijk geïnteresseerde. Gebruik de registratie altijd in combinatie met een geheimhoudingsverklaring.

Zustersites:

Op onze zustersites Octrooigemachtigde.com en Merkengemachtigde.com vindt u aanvullende informatie over bescherming van Intellectueel Eigendom en een uitgebreide lijst van octrooibureaus en merkenbureaus in Nederland en België.

Lees onze disclaimer!

 

Onze partners:

Octrooibureau Klavers, Almere

Progest - Maak van uw idee een succes!

CC Proof - Het is JOUW idee!! Leg het vast, voor iemand anders het doet!CC Proof

Zustersites:

De Octrooibeurs
De Merkenbeurs