Veelgestelde vragen over portretrecht.
Een bijdrage van Bas Kist.

Disclaimer

De uitgever van de website kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie op deze pagina.

1. Wat is portretrecht?
2. Wat is de duur van portretrecht?
3. Wanneer kan de geportretteerde optreden tegen publicatie?

1. Wat is portretrecht?
Dit zijn de rechten van de geportretteerde. Deze rechten mogen niet gezien worden als de auteursrechten op een portret. In het laatste geval gaat het om het recht dat toekomt aan degene die een foto of een schilderij heeft gemaakt. Portretrechten komen toe aan degene van wie het portret is gemaakt. De auteursrechthebbende op een portret moet rekening houden met andermans portretrechten. De geportretteerde heeft ook enige zeggenschap over de publicatie en verveelvoudiging van zijn portret.

2. Wat is de duur van portretrecht?
Voor de publicatie of verveelvoudiging van een iemands portret is nog gedurende tien jaar na zijn of haar overlijden toestemming nodig van de nabestaanden.

3. Wanneer kan de geportretteerde optreden tegen publicatie?
In het geval dat een portret zonder toestemming van de geportretteerde wordt gepubliceerd kan hij optreden, als hij daarbij een redelijk belang heeft. Te denken valt hierbij aan een zedelijk belang, zoals het belang dat iemands privacy wordt geëerbiedigd of het belang om niet publiekelijk belachelijk gemaakt te worden. Tevens kunnen bekende figuren, zoals sporters en artiesten, optreden tegen het publiceren van hun portret in bijvoorbeeld reclames. Omdat hun portret vanwege hun bekendheid commerciële waarde kan hebben, hadden zij een vergoeding voor de publicatie kunnen vragen. Dit is een commercieel belang.

Onze partners:

Octrooibureau Klavers, Almere

Progest - Maak van uw idee een succes!

CC Proof - Het is JOUW idee!! Leg het vast, voor iemand anders het doet!CC Proof

Zustersites:

De Octrooibeurs
De Merkenbeurs