Veelgestelde vragen over databanken.
Een bijdrage van Bas Kist.

Disclaimer

De uitgever van de website kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie op deze pagina.

1. Wat is een databank?
2. Zijn databanken beschermd?
3. Hoe lang is een databank beschermd?
4. Wie is de producent van een databank?
5. Welke rechten heeft de producent van een databank?
6. Wat is opvragen en hergebruiken van een databank?

1. Wat is een databank?
Een databank is een verzameling van gegevens. Niet de gegevens zelf worden beschermd onder de databankenwet, maar de geordende verzameling van de gegevens. Voorbeelden van databanken zijn het telefoonboek, een spoorboekje, het ledenbestand van een sportclub of het woordenboek.

2. Zijn databanken beschermd?
Ja, echter niet onder het auteursrecht. Databanken zijn beschermd onder de Databankenwet. De samenstelling van een databank vereist een enorme inspanning en de bescherming daarvan is in het leven geroepen om te voorkomen dat derden, zonder dat er enige vergoeding tegenover staat, kunnen profiteren van andermans inspanning.

3. Hoe lang is een databank beschermd?
De Databankenwet geeft de producent van de databank gedurende een periode van vijftien jaar vanaf het moment van totstandkoming van de databank bescherming.

4. Wie is de producent van een databank?
Als producent wordt beschouwd degene die het risico draagt van de voor de databank te maken investering. In principe is dat diegene die een derde opdracht geeft een databank aan te leggen, en die daar de financiële last voor draagt.

5. Welke rechten heeft de producent van een databank?
De producent heeft het uitsluitend recht om toestemming te verlenen tot het opvragen of hergebruiken van de databank of een substantieel deel daarvan.

6. Wat is opvragen en hergebruiken van een databank?
Opvragen is bijvoorbeeld het downloaden, printen, kopiëren, drukken of verschrijven van de databank of een substantieel deel daarvan. Hergebruiken is het ter beschikking stellen aan het publiek van (een gedeelte van) de databank, bijvoorbeeld door middel van het verspreiden van exemplaren van de databank.
Niet substantiële delen mogen worden opgevraagd en hergebruikt, bijvoorbeeld een telefoonnummer mag worden opgeschreven en weer worden doorgegeven aan iemand anders.

 

Onze partners:

Octrooibureau Klavers, Almere

Progest - Maak van uw idee een succes!

CC Proof - Het is JOUW idee!! Leg het vast, voor iemand anders het doet!CC Proof

Zustersites:

De Octrooibeurs
De Merkenbeurs