Veelgestelde vragen over naburige rechten.

Disclaimer

De uitgever van de website kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie op deze pagina.

1. Wat zijn naburige rechten?
2. Wat voor recht geeft de Wet op naburige rechten?
3. Wie zijn uitvoerende kunstenaars?
4. Hoe moet de vergoeding voor de rechthebbende op naburige
    rechten worden betaald?
5. Hoe hoog is de vergoeding die voor naburige rechten betaald
    moet worden aan Sena?
6. Kunnen naburige rechten worden overgedragen?
7. Wat zijn persoonlijkheidsrechten?

1. Wat zijn naburige rechten?
Naburige rechten zijn verwant aan het auteursrecht en beschermen de belangen van uitvoerende kunstenaars, fonogrammenproducenten en omroeporganisaties. Deze rechten betreffen het gebruik van de prestaties van deze groepen. De Auteurswet beschermt de rechten van de auteur of bijvoorbeeld de componist, terwijl het naburig recht opkomt voor de producent of de zanger. Sinds 1 juli 1993 is de Wet op naburige rechten van kracht.

2. Wat voor recht geeft de Wet op naburige rechten?
Het naburig recht geeft uitvoerende kunstenaars, omroeporganisaties, producenten van geluidsdragers en omroeporganisaties het exclusieve recht om toestemming te geven voor het reproduceren, het openbaar maken en het exploiteren van hun werk. In de regel moet iedereen die daarvoor toestemming krijgt een vergoeding betalen.

3. Wie zijn uitvoerende kunstenaars?
Uitvoerende kunstenaars zijn bijvoorbeeld toneelspelers, zangers, musici, dansers en andere personen die werk van letterkunde of kunst opvoeren, zingen of voordragen. Zij hebben als enigen het recht om toestemming te geven voor het opnemen van uitvoeringen, het maken van kopieën en het uitzenden en op de markt brengen van die opnamen.

4. Hoe moet de vergoeding voor de rechthebbende op naburige rechten worden betaald?
In het algemeen geeft de rechthebbende toestemming voor het openbaar maken van zijn werk in ruil voor een vergoeding. De vergoeding moet worden afgedragen aan Sena (de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten).

5. Hoe hoog is de vergoeding die voor naburige rechten betaald moet worden aan Sena?
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort opname, de duur van de uitvoering en de grootte van het publiek. De kosten komen bovenop de tarieven van Buma/Stemra (die de rechten van de componisten en tekstdichters behartigt). Op sommige terreinen werken Sena en Buma/Stemra met elkaar samen, bijvoorbeeld in de horeca, het onderwijs en bij kabelexploitanten. Hier is een samenwerkingsverband bij de incasso van de vergoedingen.

6. Kunnen naburige rechten worden overgedragen?
Ja, net als auteursrechten zijn ook naburige rechten overdraagbaar. De overdracht dient schriftelijk te gebeuren. Net als bij auteursrechten kunnen de naburige rechten worden gesplitst in exploitatierechten en persoonlijkheidsrechten. Deze laatste rechten kunnen niet worden overgedragen. De exploitatierechten kunnen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen (worden verkocht).

7. Wat zijn persoonlijkheidsrechten?
De uitvoerende kunstenaar blijft, ondanks een overdracht van zijn naburige rechten, altijd het persoonlijkheidsrecht behouden. Persoonlijkheidsrechten kunnen niet worden overgedragen. Dit is het recht op te kunnen treden tegen wijzigingen, verminkingen en het niet juist vermelden van de naam van de uitvoerende kunstenaar.

Onze partners:

Octrooibureau Klavers, Almere

Progest - Maak van uw idee een succes!

CC Proof - Het is JOUW idee!! Leg het vast, voor iemand anders het doet!CC Proof

Zustersites:

De Octrooibeurs
De Merkenbeurs